Tyto podmínky nastiňují pravidla a předpisy pro používání webových stránek fyzické osoby Tomáše Ellera (provozovatel).

Předpokládám, že vstupem na tyto stránky souhlasíte s podmínkami použití v plném rozsahu. Prosím, opusťte moje webové stránky, pokud NEsouhlasíte se všemi termíny a podmínkami uvedenými na této stránce.


Soubory cookies

Pro chod webu využívám souborů cookies. Užíváním webu souhlasíte s použitím cookies v souladu se zásadami ochrany osobních údajů. Jsem řádně přihlášen na portále Úřadu pro ochranu osobních údajů. K nahlédnutí přikládám výpis z registru.


Licence / Povolení

Není-li uvedeno jinak, Tomáš Eller je výhradním vlastníkem webu a jako jediný nabývá práva k duševnímu vlastnictví pro všechny materiály zde uvedené. Všechna práva duševního vlastnictví jsou vyhrazena. Využívání materiálů pro vlastní osobní použití na portále podléhá omezením uvedeným v těchto podmínkách, viz dále.


Je výslovně zakázané:

  • Znovu (kdekoliv) publikovat materiály z tohoto webu.
  • Prodávat, pronajímat nebo sublicencovat materiály z tohoto webu.
  • Reprodukovat, duplikovat nebo kopírovat materiály z tohoto webu.
  • Šíření obsahu jakýmkoliv způsobem, pakliže tento obsah nebyl speciálně vytvořen pro účely šíření. V tomto případě je návštěvník webu o této skutečnosti řádně vyrozumněn.

Komentáře uživatelů

  1. Některé části těchto webových stránek nabízejí pro uživatele možnost psát a vyměňovat si názory, informace, materiály a zprávy ("Komentáře"). Provozovatel nenese žádnou odpovědnost a neručí za komentáře nebo každou cenu ztráty, ručení, škody nebo náklady, které byly způsobeny či vznikly v důsledku jakéhokoliv použití komentářového systému na tomto webu.
  2. Provozovatel si dále vyhrazuje právo sledovat všechny komentáře a odstranit veškeré komentáře, které podle vlastního uvážení považuje za nevhodné, urážlivé nebo jinak v rozporu s těmito podmínkami.

Odpovědnost za obsah

Provozovatel nenese žádnou odpovědnost za jakýkoliv obsah, který se zobrazí na straně uživatele (počítač, prohlížeč...).


Vyhrazení práv

Provozovatel si vyhrazuje právo změnit tyto podmínky kdykoliv bez udání důvodů.


Relevantní informace

Provozovatel nezaručuje úplnost a přesnost informací. Současně se nezavázal k tomu, aby webové stránky zůstaly k dispozici nebo že materiál na webových stránkách je průběžně aktualizován.


Platnost podmínek

Tyto podmínky nabývají účinnosti:


1.11. 2017

Zpátky nahoru